Rady a tipy

Předtím než nás budete kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, si prosím projděte naše rady a tipy, jestli nenajdete odpověď na to co hledáte. V tomto bloku rad a tipů Vám ve zkratce poradíme co dělat, respektive co nedělat máte-li problém se zabouchnutými, nebo zamčenými dveřmi.

Ochrana obydlí je jedním ze základních lidských práv a svobod a je upravena v čl. 12 Listiny základních práv a svobod jakožto součásti ústavního pořádku České republiky. Podle § 238 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, se trestného činu porušení domovní svobody dopustí ten, kdo neoprávněně vnikne do obydlí jiného nebo tam neoprávněně setrvá.

Co se týče nouzového otevírání bytů, automobilů a jiných prostor fyzickou osobou nebo právnickou osobou na základě živnostenského oprávnění (např. zámečník) uvádíme, že žádný právní předpis (zákon ani vyhláška) nestanoví podmínky, jejichž splnění by umožňovalo, aby na objednávku byl jako služba v rámci podnikání otevřen byt nebo motorové vozidlo, k němuž nemá objednatel klíče. Takový právní předpis být vydán ani nemůže, neboť nelze dopředu vydáním právního předpisu závazně stanovit, že o podezření z účasti na trestném činu otevřením bytu nebo motorového vozidla se nejedná, jestliže podnikatel, otevírající byt na žádost objednatele této služby, si např. podle občanského průkazu ověřil, že objednatel má v domě trvalý pobyt. Z trestního zákona, v němž jsou stanoveny podmínky odpovědnosti za trestný čin a za účast na jeho spáchání, však obecně vyplývá, že trestně odpovědný za účastenství na trestném činu by podnikatel otevírající byt nebo vozidlo na zakázku mohl být pouze tehdy, pokud by věděl, že otevírání bytu nebo vozidla může být neoprávněné, a pro případ, že by tomu tak skutečně bylo, s tím byl srozuměn. Zjednodušeně řečeno trestní odpovědnost podnikatele by připadala v úvahu, pokud by z jeho chování a jednání při poskytování služby bylo patrné, že je mu zcela lhostejné, zda objednatel služby žádá o otevření bytu či vozidla oprávněně či nikoli. Jestliže podnikatel před otevřením bytu či vozidla projeví opatrnost např. tím, že podle občanského průkazu objednatele ověřuje, zda objednatel v domě bydlí, za stejným účelem se dotazuje sousedů, žádá předložení listiny prokazující právo k užívání bytu či vozidla anebo provedení služby podmíní písemnou žádostí objednatele, dává tím jasně najevo, že mu otázka oprávněnosti otevření bytu či vozidla lhostejná není, a proto by jeho trestní odpovědnost za neoprávněné otevření bytu či vozidla jako účastníka na spáchaném trestném činu sotva mohla připadat v úvahu. Závěrem uvádíme, že je vždy na uvážení osoby, která bude nouzové otevírání dveřního uzávěru provádět, zda konkrétní okolnosti případu spolu s předloženými důkazy (občanský průkaz s uvedením trvalého pobytu, prohlášení, svědectví sousedů) posoudí jako věrohodné, neboli že bude vnitřně přesvědčena, že se otevřením dveřního uzávěru nedopouští spoluúčasti na trestném činu.

Podmínky které musíte splňovat při nouzovém otevření dveří či automobilu.

Určitě se Vám někdy stalo, že se Vám zabouchly dveře průvanem nebo jste stratili klíče cestou na nákup a to nemluvě o atuomobilech. V případě, pokud si nevíte rady a nemáte náhradní klíče u sebe, obraťte se na nás. Dveře, automobil nebo jíný objekt Vám nouzově otevřeme bez poškození dveří či zámku. U bytů: Po předložení průkazu totožnosti s trvalým bydlištěm otevíraného bytu a po sepsání protokolu o otevření a jeho podpisu Vámi i námi, bude byt nebo objekt nouzově otevřen. Pokud nemáte u sebe žádný doklad totožnosti,může se stát že byt či objekt otevřeme jen za přítomností policie ČR. Pokud jste nájemníkem a nemáte trvalé bydliště na shodné adrese, budeme požadovat předložení nájemní nebo podnájemní smlouvy. U automobilů: Po předložení technického průkazu a sepsání protokolu o nouzovém otevření Vám bude automobil bez poškození zámků,dveří nebo skel otevřen. Protokol: V protokolu stvrzujete svým podpisem, že jste majitel nebo nájemce otevíráného objektu a že berete všechna právní rizika na vědomí a na svou osobu. * tímto se snažíme zabránit nezákonnému otevření objektů.

Co dělat, nebo nedělat při zabouchnutých dveřích? Zapomeňte na akční filmy, kde stačí sponka nebo kreditka! Praxe je jiná!

Pokud se zabouchnete, nepokoušejte se dveře násilně otevřít, natož páčit dveře a zárubně, zvláště máte-li bezpečnostní kování, nebo dokonce bezpečnostní dveře (tam je to nemožné). Může dojít k poškození zadlabacího zámku vložky nebo samotné střelky. Nemluvě o dveřích které se na okraji vyštípnou. Také se nesnažte dveře násilně vyrazit. Dojde ke zničení střelky zadlabacího zámku a pravděpodobně k vyhnutí zárubní (futer). Nejlepší řešení je zavolat odborného zámečníka, který Vám zabouchlé dveře otevře, aniž by poškodil dveře nebo samotný zámek. Tzn. zámek bude po otevření dveří funkční jako před zabouchnutím a dveře zůstanou neporušené. Investice do odborně otevřených dveří se vyplatí, když si uvědomíme kolik dnes stojí např. nové dveře respektive nové bezpečnostní zámky a vložky. (i několik tisíc)
Otevření automobilu je kapitola sama o sobě. Otevření škody 105 a podobné automobily včetně favorita, není nutno dále popisovat. Snad všichni, kdo vlastnili tyto auta tak ví jak na to. V dnešní době elektroniky a různých vymožeností už to není takové jednoduché. Dnešní vozy zvláště ty vyrobené po roce 2000, vyžadují speciální nástroje pro otevření a hlavně znalost problematiky nouzového otevření pro každou značku vozu zvlášť. To co platí, na jednu značku neplatí pro jinou značku vozu. Problém nastává hlavně u vozů se zabezpečením tzv. safe systémem. Tento systém znemožňuje otevření vozu zevnitř při zamčeném stavu. To znamená, že vůz se dá otevřít jenom přes zámek!!! Tento způsob zabezpečení je montován hlavně u vozu VW grup. (vw, škoda, audi,seat). I u jiných značek vozů je tento způsob otevření přes zámek jedinou možností. Pokud Vám nastane problém, že máte v automobilu zabouchlé klíče, nebo jste klíče ztratili, obraťte se na nás, my Vám pomůžeme, aniž by došlo k poškození vozidla co se zámků a dveří týče. Tip: Pokud si nevíte rady, nepokoušejte se násilně otevřít zámek. Může dojít k poškození zamykacího systému, nebo poškození celého centrálního zamykání. Nepáčit dveře!!!! Může dojí k poškození laku a prasknutí skla ve dveřích!!!! Rozbít sklo se asi nevyplatí, natož když máte safe systém, stejně dveře neotevřete bez klíče!!! Zachovejte klid, vše se dá vyřešit. Pokud máte náhradní klíč, tak radši ztraťte 1 hod. života v taxíku, jízdou pro náhradní klíč, nebo zavolejte odborného zámečníka, který Vám automobil otevře bez poškození. *Mějte na paměti, že neodborně otevřené dveře = více škody než užitku!!!!

Zalomený klíč a cizí předměty ve vložce zámku - co dělat?

Pokud máte v zámku zalomený klíč, nesnažte se klíč násilně, nebo neodborně vytáhnout. Může dojít k poškození vložky. Máte-li druhou půlku klíče, nezahazujte ji. My Vám zalomený klíč odborně a bez poškození vytáhneme a pokud budete mít i druhou polovinu klíče tak Vám vyrobíme nový. Jestliže se v prostoru pro vstup klíče do vložky nachází nějaký cizí předmět (zápalka,špendlík atd), nesnažte se klíčem otevírat. Zasunete cizí předmět dál do prostoru klíče a znesnadníte vytažení tohoto předmětu. Téměř vše se dá bez poškození vytáhnout pokud není předmět klíčem a silou zatlačen až na konec vložky. Vždy zavolejte odborného zámečníka, který Vám pomúže vše vyřešit. *Mějte na paměti, že neodborně otevřené dveře = více škody než užitku!