Vložky zámků

Vložky zámků (někdy chybně pojmenované jako fabky nebo zámky) se dělí do čtyř bezpečnostních tříd.

Pojišťovny vyžadují pro zabezpečení nemovitosti minimálně třetí bezpečnostní třídu. V této třídě je již možno mít i klíče s chráněným profilem (bezpečnostní kartou) čímž zamezíte nežádoucímu kopírování klíčů bez vašeho vědomí.

POZOR! Ne všechny vložky s kartou jsou chráněny, jako např. FAB 200D. Nejlevnější vložka ve 3. třídě u nás stojí 399,- 4.třída se používá pro zabezpečení prostor které vyžadují vyšší pojistnou udalost. např zlatnictví starožitnictví banky apod. Tyto vložky je možné u nás v akci zakoupit od 690,- (FAB Dynamic) 1 a 2. bezpečnostní třída se používá do prostor kde není nutné vysoké zabezpečení ani pojištěni, např. visací zámky, nepojištěné sklepy, přístřešky apod.

Pro vaše pohodlí nabízíme tři varianty provedení vložek

První je klasický systém kdy při zasunutém a pootočeném klíči v jedné straně nelze z druhé strany odemknout.

Druhá varianta je provedení s knoflíkem/kolečkem/stálým klíčem. Pro zamykání zevnitř se nepoužívá klasický klíč ale je na vložce napevno namontován nevyjímatelný stálý klíč. Toto je vhodné např. do bytů starších a nemocných osob. Tuto vložku lze kdykoli odemknout správným klíčem ale není tím snížena její bezpečnost. Nikdy si nezabouchnete dveře s klíčem ve dveřích. Tento systém se nedoporučuje do rodinných domů a bytů v přízemí, aby v případě vniknutí zloděje oknem si nemohl odemknout zevnitř. Pro tento případ se vyrábí varianta číslo 3.

Třetí variantou je vložka s tzv. rychlospojkou. Ta umožňuje odemknout i v případě že z druhé strany je vložen a pootočen klíč. Tato vložka funguje stejně jako vložka se stálým klíčem navíc je však možno klíč při odchodu vyjmout.

Do některých bezpečnostních dveří se používají vložky s ozubeným kolečkem místo standardního palce. Mezi sebou se liší počtem zubů (10, 12, 18).

Některé vložky výrobci zabezpečují proti odvrtáním a to dvěma způsoby a to buď vložením přídavného kaleného kolíčku do tělesa a bubínku vložky, nebo použitím kalených kolíčků/stavítek. Dále jsou vložky chráněny proti zlomení vyztužením v nejslabší části.
V posledních letech je velmi propagovanou metodou překonání tzv. bumping. Jeho prinicpem je odemčení vložky speciálně upraveným klíčem, nové vložky již mají ochranu proti této metodě, např. použitím nestejně těžkých kolíčků

Jak koupit správnou vložku?

Nejdůležitějším parametrem je rozměr, vložka nesmí být vystupovat z kování o více než 3mm ani by neměla být v kování zapuštěná. Pokud již máte vložku je jednoduché ji změřit dle následujícího nákresu. Důležité jsou rozměry B a C – nestačí vědět celkový rozměr A.

Na obrázku:
-rozměr A celková délka vložky
-rozměr B vnitřní strana vložky
-rozměr C vstupní (venkovní) strana vložky

 

Nejrozšířenější vložky jsme schopni opravit, přestavět na jiný klíč nebo vám ji vyrobit dle vaše přineseného klíče. Umíme udělat více vložek na stejný klíč včetně visacího zámku, a realizujeme systémy generálního klíče. Vložky samozřejmě montujeme.