Provádíme mechanické zabezpečení domů, bytů, kanceláří a jiných objektů

Provádíme montáže bezpečnostních zámků a kování, včetně přídavných zámků, panikových kování a příslušenství jako jsou například dveřní zavírače, panoramatické kukátka, dveřní řetízky, pojistky proti vysazení dveří a další

Velmi často jsou nesprávně jako zámek označovány vložky zámků (FABky), jako zámek se však označuje mechanismus ve dveřích, který přímo uzamyká samotné dveře a ve většinou případů se do něj vkládá vložka (FABka).

Zadlabací zámky (jednobodové)

Zadlabací zámky se dělí podle typu klíče, buď se jedná o vložkové, do kterých se vkládá vložka, nebo dózické případně fazónové. Dózické se nejčastěji používají ve sklepech, garážích a vratech. Tento typ klíče není snadné odemknout, avšak dnes již doporučujeme předělat dveře na vložkové (FABkové) z důvodu levnějšího klíče a vyššího zabezpečení.

Fazónové klíče jsou nejjednodušší, liší se pouze svým tvarem, proto se používají mezi pokoji, jinde se důrazně nedoporučují jelikož je snadné je odemknout.

Vložkové zámky jsou nejčastější zámky používané v bytech, rodinných domech apod.

Jak vybrat správný zámek

Zadlabacích zámků je velké množství, liší se v těchto hlavních rozměrech: zádlab, rozteč, dorm, délka lišty a její rozteč. Občas se stává že zámek daného typu pokud je starý již nelze sehnat a jedinou možností je nahradit jej jiným zámkem a dveře upravit. Pokud si nevíte rady stavte se k nám na prodejnu se zámkem nebo si přivolejte našeho technika.

Lištové zámky (vícebodové)

Nejčastěji se používají v novějších typech dveří, převážně plastových nebo dřevěných. V těchto dveřích se nedoporučuje používat jiné typy zámků, jelikož lišta slouží jako ochranný prvek proti kroucení a zajišťuje i vyšší bezpečnost. Lištových zámků je více druhů, liší se počtem uzamykatelných bodů, jejich typem (čepy, háky, kolíky), roztečí (nejčastěji 92mm), dormem (vzdálenost vložky od hrany dveří) a šířkou lišty. Doporučujeme Vadnou lištu přivést na prodejnu nebo si k sobě zavolat technika na proměření. Někdy se podaří tento zámek opravit, pokud ne a nemáme jej skladem jsme schopni zapůjčit jiný dočasný.

Samouzamykatelné zámky

Tyto zámky jak jejich název napovídá se samy plně uzamknou při pouhém zavření dveří a je nutné je otevřít klíčem nebo elektronicky. Používají se nejčastěji v budovách s omezeným přístupem, ale i třeba ve vchodech panelových domů k zamezení snadného vniknutí nežádoucích osob. Někdy jsou kombinované se zámky panikovými.

Panikové zámky

Panikové zámky jsou používány převážně na únikových východech ve veřejných a průmyslových budovách (obchodní domy, školy, provozy firem, kulturní střediska apod.) všude tam kde je velký pohyb osob. Umožňují jejich otevření i v zamčeném stavu pouhým stiskem madla nebo kliky zevnitř – v případě požáru nebo jiné nebezpečné situace mohou osoby opustit budovu i bez klíčů. Po uzavření dveří jsou zvenku stále uzamčeny. Normy všeobecně určují použití panikových zámků v kombinaci s panikovým kováním všude kde je více než 200 osob nepoučených o požární bezpečnosti. V případě zájmu o realizaci nás neváhejte kontaktovat.

Nejčastější závady a problémy

I zámky se kazí, někdy v naprosto nevhodnou chvíli, proto doporučujeme při jakýchkoli nevhodných projevech při otevírání nebo odemykání zámek zkontrolovat a případně opravit/vyměnit.

Mezi dvě nejběžnější poruchy zámku patří nefunkční střelka a nefunkční závora. Nefunkční střelka se projevuje možností zámek odemknout, avšak nelze klíčem nebo klikou (případně oběma způsoby) dveře otevřít, jelikož je zablokována střelka.

Nefunkční závora má dva projevy – buď nejde klíčem vůbec otočit, nebo se klíč protáčí neustále, zámek se jeví jakoby šel odemknout na více než dva západy. V obou těchto případech se nedá bez znalostí a správného nářadí dveře otevřít. Doporučujeme volat odborného zámečníka, při amatérském pokusu dveře otevřít hrozí větší poškození dveří a zárubní než je nutné.