Panikové kování

Dodáváme a montujeme paniková kování těchto výrobců: FAB, CISA a DORMA v souladu s těmito normami:

Panikové zámky jsou používány převážně na únikových východech ve veřejných a průmyslových budovách (obchodní domy, školy, provozy firem, kulturní střediska apod.) všude tam kde je velký pohyb osob. Umožňují jejich otevření i v zamčeném stavu pouhým stiskem madla nebo kliky zevnitř – v případě požáru nebo jiné nebezpečné situace mohou osoby opustit budovu i bez klíčů. Po uzavření dveří jsou zvenku stále uzamčeny. Normy všeobecně určují použití panikových zámků v kombinaci s panikovým kováním všude kde je více než 200 osob nepoučených o požární bezpečnosti. V případě zájmu o realizaci nás neváhejte kontaktovat.

ČSN EN 1627 – Odolnost proti násilnému vniknutí
ČSN EN 179 – Pro únikové východy
ČSN EN 1125 – Pro panikové únikové východy
ČSN EN 1634-1 – Pro požárně odolné dveře

PRINCIP PANIKOVÉHO KOVÁNÍ

Panikové kování lze použít všude tam kde, se shromažďuje větší počet osob. Tyto panikové kování se dají uzamknout a jsou uzamčeny přístupy z venčí. Jakmile však dojde k mimořádné události (požár a pod.), lze tyto dveře opatřené panikovým kováním otevří zevnitř, pouhým tlakem na madlo nebo kliku (dle typu panikového kování).